Privātuma politika

OUR APOLOGIES! This page has not been translated.

HLM OÜ guarantees, that we follow all European guidelines and regulations concerning online retail and marketing, including but not limited to General Data Protection Regulation (GDPR), Directive 2011/83/EU of the European Parliament and Directive 1999/44/EC of the European Parliament. 

WATCH WEAR on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, avaldamist, kasutamist, edastamist ja säilitamist. Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist juhul, kui klient kasutab veebilehte watchwear.ee. Kliendi isikuandmetena käsitletakse infot, mis kehtib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Isikuandmete töötlemine hõlmab järgmisi toiminguid: isikuandmete kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine aga ka kustutamine või hävitamine.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

WATCH WEAR kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendil on võimalik e-poodi kasutada nii tavakasutajana, kui ka ennast kliendiks registreerides. Kliendiks registreerimisel on kliendil õigus e-poe kasutajakeskkonnas oma isikuandmeid kontrollida, muuta ja vajadusel eemaldada. Klient on vastutav nimetatud andmete õigsuse eest.

WATCH WEAR kogub isikuandmeid ja mitteisikulisi andmeid. Kliendi isikuandmeid kogutakse vaid siis, kui klient on need ise omal soovil avaldanud ostu sooritades või tagastamist vormistades. Klient tellimuse esitamisel watchwear.ee veebikeskkonnas nõustub nimetatud põhjustel isikuandmete kogumise ja töötlemisega. Isikuandmete õigsuse eest vastutab klient. Mitteisikulisteks andmeteks loetakse veebilehe külastamisega seotud infot. Täpsemalt: külastuse kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemised reklaamilt, sisenemise ja väljumise lehekülg, otsingusüsteem ja otsingu ajalugu, IP-aadress. Nimetatud informatsiooni ei kasutata isikuandmete kogumiseks.

Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel.

Kliendi nõusolekul teavitatakse klienti WATCH WEAR parimatest pakkumistest uudiskirja kaudu. Uudiskirjaga liitumise nõusolekut küsitakse kliendilt e-poe kassas ning nõusolekut on võimalik edastada ka WATCH WEAR kodulehel oleva spetsiaalse ankeedi kaudu. Uudiskirjaga liitunutel on igal ajal võimalik ennast adressaatide nimekirjast eemaldada saates vastav taotlus.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE

WATCH WEAR edastab isikuandmeid tellimusega seotud kohustuste täitmiseks kolmandatele osapooltele tellimuse kohaletoimetamiseks ning muudel seadusjärgsetel juhtudel. Sellisteks kolmandateks isikuteks on postiteenuse osutajad ja muud transporditeenust pakkuvad ettevõtted. Nimetatud ettevõtetega on sõlmitud isikuandmete kaitse tagamiseks lepingud ning kliendi isikuandmeid kasutatakse vaid lepingu täitmise eesmärgil.

ISIKUANDMETE KAITSE JA TURVALISUS

WATCH WEAR rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. E-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid ning muid edastatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõik WATCH WEAR maksevõimalused on pankade ja teiste teenusepakkujate poolt krüpteeritud ja turvalised, mis tähendab, et tellimuste eest tasumisel toimub andmete vahetamine panga või muu finantsasutuse ja kliendi vahel ning WATCH WEAR privaatse finantsinfoga kokku ei puutu.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

WATCH WEAR säilitab isikuandmeid senikaua, kuni klient kasutab teenuseid ega nõua oma isikuandmete eemaldamist. Raamatupidamisalaseid andmeid säilitatakse vastavalt seadusele.
Kliendil on õigus saada informatsiooni kõigi temaga seotud isikuandmete kohta ja nõuda tema isikuandmete töötlemise keelamist turunduse eesmärgil. Kliendil on õigus saata nõue väärate, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamiseks, samuti oma isikuandmeid asendada või täiendada. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete eemaldamist, kui neid ei ole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on olnud ebaseaduslik, v.a. kui on seaduslik alus andmete säilitamiseks. Isikul on õigus keelduda nõusoleku andmisest oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduslikel eesmärkidel.


Isikul on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn, nõustamine tel. +372 5620 2341, info tel: +372 627 4135, e-post: info@aki.ee, veeb: http://www.aki.ee .

WATCH WEAR jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente e-posti teel.

Privaatsuspoliitika osas tekkivate küsimuste või nõuetega palume pöörduda e-posti aadressile: uur@uur.ee

Vaata ka e-poe Kasutustingimusi: http://watchwear.ee/content/3-ostutingimused


Product successfully added to your shopping cart
Quantity
Total
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Total products
Total shipping  To be determined
Total
Continue shopping Proceed to checkout